Our Course

Systematic Problem Solving and Decision Making

ถ้าคุณยังปวดหัวกับสิ่งเหล่านี้อยู่ ACI ช่วยคุณได้!

ไม่รู้จะจัดการเรื่องด่วนที่รุมเร้าอย่างไร
ไม่รู้จะรวบรวมข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วนเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้อย่างไร
ทำแต่งาน “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า” ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร
ลูกน้องมารายงานแต่ปัญหา แต่หาสาเหตุไม่ได้
ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ แต่ไม่รู้จะเลือกอะไรดี
ไม่รู้จะจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
เสียดายกับโอกาสดี ๆที่ผ่านไป

 ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนคอร์สนี้