ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน Critical Thinking Skills เป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยให้คนทุกคนจัดการปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือส่วนตัว โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นเท็จและเป็นจริง ทักษะทางความคิดนี้จึงยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

บริษัท เอซีไอ คอนซัลแท็นซ์ จำกัด (ACI) มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิด Critical Thinking Skills เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในวงการธุรกิจมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีจัดการประชุมสำหรับประชาชนทั่วไป Public Workshop เป็นประจำ 4 ครั้งต่อปี และในปี 2022 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีไอ คอนซัลแท็นซ์ จำกัด (ACI) ได้จัดสัมมนาขึ้นที่ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด Critical Thinking Skills ในรูปของหลักสูตร Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)